10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016

10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016

Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%)
NƯỚC Năm 2015 Năm 2016 So về lượng
Lượng (tấn) Giá trị (USD) Lượng (tấn) Giá trị (USD) % Lượng1 % Giá trị2 2016/2015
TRUNG QUỐC 329.844 202.569.432 423.852 259.745.326 24.8% 23.2% 28.5%
ĐÀI LOAN 256.958 137.775.339 273.301 139.203.497 16.0% 12.4% 6.4%
THÁI LAN 256.739 145.586.503 249.160 161.696.788 14.6% 14.4% -3.0%
INDONESSIA 277.274 174.680.691 225.809 153.587.658 13.2% 13.7% -18.6%
HÀN QUỐC 186.045 126.273.421 195.596 148.065.520 11.4% 13.2% 5.1%
NHẬT BẢN 293.178 85.249.982 185.556 113.029.446 10.8% 10.1% -36.7%
SINGAPORE 41.913 52.313.711 37.806 48.230.379 2.2% 4.3% -9.8%
MALAYSIA 28.345 17.930.112 23.337 14.243.681 1.4% 1.3% -17.7%
NGA 16.127 16.106.241 20.798 17.924.931 1.2% 1.6% 29.0%
PHẦN LAN 15.696 18.425.016 12.881 13.891.971 0.8% 1.2% -17.9%
Tổng tốp 10 1.702.118 976.910.447 1.648.096 1.069.619.197
% tổng nhập khẩu 96,3% 94,4% 96,3% 95,5%
Tổng cộng 1.767.299 1.034.537.523 1.710.864 1.119.791.273 -3.2%

1 So sánh với tổng lượng nhập khẩu; 2 So với tổng giá trị nhập khẩu

Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%); Đài Loan từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2; Thái Lan từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3; Indonesia từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 4; Hàn Quốc từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 5; Nhật Bản từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 6; Singapore, Malaysia, Nga & Phần Lan vẫn giữ nguyên vị trí lần lượt là vị trí thứ 7, thứ 8, vị trí thứ 9 & vị trí thứ 10.

Năm 2016, giấy của Nga nhập khẩu vào Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất 29,0%, tiếp theo là giấy Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng 28,5% so với năm 2015. Ngoài ra giấy của Đài Loan & Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng lần lượt là 6,4% & 5,1% so với năm 2015. Trong khi năm 2016, giấy của Nhật Bản xuất khẩu vào Việt Nam so với năm 2015 giảm nhiều nhất tới 36,7%, tiếp theo là giấy của Indonesia, Phần Lan, Malaysia, Singapore, Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam giảm lần lượt 18,6%; 17,9%; 17,7%; 9,8% & 3% so với năm 2015

Nhập khẩu giấy vào Việt Nam theo khu vực

KHU VỰC KHỐI LƯỢNG GIÁ TRỊ
TẤN % USD %
Bắc Việt Nam 467.643 27,3% 335.163.410 29,9%
Trung Việt Nam 19.571 1,1% 13.117.996 1,2%
Nam Việt Nam 1.223.650 71,5% 771.509.866 68,9%
Tổng cộng 1.710.864 100,0% 1.119.791.273 100,0%

Tác giả: Hiệp hội giấy & bột giấy Việt Nam

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất & Thương Mại Cường Thịnh

Địa chỉ: Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 098.358.66 99 – Fax: 02413. 853.799

EmailCuongthinhpk@gmail.com –  Websitehttps://duplexnhapkhaucuongthinh.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0826169555