Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Địa chỉ: Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0983 58 66 99 – Fax: 02223 853 299

EmailCuongthinhpk@gmail.com

Websitehttps://duplexnhapkhaucuongthinh.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Địa chỉ: Dương Ổ – P. Phong Khê – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0983 58 66 99 – Fax: 02223 853 299

Emailgiayct@gmail.com

Websitehttps://duplexnhapkhaucuongthinh.com

 

Liên hệ ngay
    Bản đồ chỉ đường