Liên hệ với chúng tôi

Bản đồ chỉ đường

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phong Khê – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 098.358.66 99 – Fax: 02413. 853.799

EmailCuongthinhpk@gmail.com –  Websitehttps://duplexnhapkhaucuongthinh.com