Liên hệ với chúng tôi

Bản đồ chỉ đường

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

Địa chỉ: Khu Khả Lễ, Phường Võ Cường – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0983 58 66 99 – Fax: 02223 853 299

EmailCuongthinhpk@gmail.com –  Websitehttps://duplexnhapkhaucuongthinh.com