Liên hệ với chúng tôi

Bản đồ chỉ đường

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Phong Khê – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0983 58 66 99 – Fax: 02223 853 299

EmailCuongthinhpk@gmail.com –  Websitehttps://duplexnhapkhaucuongthinh.com