Phôi giấy ăn kích thước 1760 – 2000m

Liên hệ báo giá: 02223853299

Liên hệ nhận báo giá:

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Mô tả

Hình ảnh có liên quan

  1. Giấy Tissue Khổ 1000cm

– Định lượng: 9-19gsm/m2

– Trọng lượng: 200-3.000g/1 cuộn

– Độ trắng: ISO86

– Số lớp: 1-2-3-4-5.

 

  1. Giấy Tissue Khổ 1760cm

– Định lượng: 9-19gsm/m2

– Trọng lượng: 200-3.000g/1 cuộn

– Độ trắng: ISO86

– Số lớp: 1-2-3-4-5.

 

  1. Giấy Facial Khổ 800cm

– Định lượng: 13-22gsm/m2

– Trọng lượng: 200-3.000g/1 cuộn

– Độ trắng: ISO86

– Số lớp: 1-2-3

 

  1. Giấy Facial Khổ 400cm

– Định lượng: 13-22gsm/m2

– Trọng lượng: 200-3.000g/1 cuộn

– Độ trắng: ISO86

– Số lớp: 1-2-3

 

  1. Giấy Napkin Khổ 240cm

– Định lượng: 13-22gsm/m2

– Trọng lượng: 200-3000g/1 cuộn

– Độ trắng: ISO86

– Số lớp: 1-2-3

 

  1. Giấy Napkin Khổ 210cm

– Định lượng: 13-22gsm/m2

– Trọng lượng: 200-3000g/1 cuộn

– Độ trắng: ISO86

– Số lớp: 1-2-3

 

  1. Giấy Napkin Khổ 330cm

– Định lượng: 13-22gsm/m2

– Trọng lượng: 200-3000g/1 cuộn

– Độ trắng: ISO86

– Số lớp: 1-2-3

 

  1. Giấy Napkin Khổ 300cm

– Định lượng: 13-22gsm/m2

– Trọng lượng: 200-3000g/1 cuộn

– Độ trắng: ISO86

– Số lớp: 1-2-3

0826169555