Thông Báo Thay Đổi Địa Điểm VP Giao Dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM VP GIAO DỊCH VỀ

ĐƯỜNG BÌNH THAN, KHU KHẢ LỄ – PHƯỜNG VÕ CƯỜNG – TP. BẮC NINH – TỈNH BẮC NINH

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0826169555